8 czerwca 2024

Próbna Ewakuacja w Pogodnej Dolinie

Dnia 6 czerwca w naszym Domu Seniora przeprowadzono ćwiczenia, których celem było praktyczne przygotowanie mieszkańców Pogodnej Doliny jak również pracowników, na wypadek konieczności przeprowadzenia prawdziwej ewakuacji.
Akcję obserwowali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz druhowie z OSP Siedliska
Podczas ewakuacji skontrolowano m.in. drogi ewakuacyjne, sprzęt przeciwpożarowy w budynku, hydranty, wyłączniki prądu, zaworów gazu itp. ,
a także przeszkolenie personelu oraz działanie systemu monitoringu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
Budynek jest użytkowany od 2019 roku, przeznaczony jest dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, jest zamieszkany przez 80 osób.
Ewakuacja odbyła się sprawnie, bezpiecznie i na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i z pełną odpowiedzialnością za zdrowie i życie ludzkie.
Dyrektor Domu, Wioletta Łojek podziękowała wszystkim zaangażowanym za pomyślnie przeprowadzoną próbę ewakuacyjną.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content