27 października 2019

Spotkania integracyjne w Domu Seniora

Integracja wydaje się być podstawą funkcjonowania społeczeństw. Zależy od niej jakość życia w praktycznie każdej grupie społecznej. Dla seniorów integracja miewa szczególne znaczenie. Niemniej, należy podkreślić, że jej potrzeba jest bardzo zindywidualizowana i u każdego ma inne nasilenie. Niektórzy przez całe życie są samotnikami z wyboru. Większość osób woli jednak przynależność do pewnych grup. Kończąc aktywność zawodową, będąc coraz bardziej ograniczanym kondycją fizyczną, osoba starsza stopniowo separuje się od społeczeństwa. Ma to negatywny wpływ na jej stan psychiczny i emocjonalny, a pośrednio wpływa również na stan fizyczny. Jakie znaczenie ma integracja społeczna oraz jak zadbać o to, by senior pozostawał pełnoprawną częścią społeczeństwa i jego poszczególnych grup nie odczuwając izolacji powodowanej wiekiem?

Integracja społeczna
Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym to duża wartość dla większości osób w każdym wieku. Poczucie integracji daje świadomość przynależności, co zwykle podnosi poczucie własnej wartości i niweluje wrażenie osamotnienia. Starsi często boją się zarówno samotności, jak i poczucia bycia niepotrzebnym. Integracja społeczna pomaga im tego uniknąć. Choć wydaje się, że seniorzy, którzy chcą się integrować, po prostu będą to robili, a ci, którzy wolą życie samotnicze – pozostaną w domu, to sprawa nie jest taka prosta. Istnieje bowiem grupa osób, które tak dotkliwie odczuwają samotność, że brak bratniej duszy jeszcze bardziej hamuje ich przed uczestnictwem w życiu większej grupy, mimo że tego pragną. Tęsknota za integracją przy jednoczesnym unikaniu wyjścia z domu może być np. objawem stanów depresyjnych. To dlatego warto zachęcać seniora do aktywności społecznej, np. proponując mu swoje towarzystwo lub podsuwając propozycje skorzystania z ofert placówek organizujących zajęcia dla osób w tej kategorii wiekowej. Jeśli kilkukrotnie zdecydowanie odmówi, można uznać, że naprawdę jest typem samotnika. Zawsze jednak warto spróbować, ponieważ brak integracji przy jej wyraźnym odczuwaniu ma fatalne skutki dla psychiki. Daje silne poczucie odtrącenia, nieprzydatności, a co za tym idzie, ogólnego bezsensu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content