Dzięki regularnym ćwiczeniom już po kilku dniach można odczuć radość życia i wyraźnie poprawić samopoczucie.  Obecnie nowym trendem w technice ćwiczeń dla aktywnych seniorów  są  zajęcia  ruchowe nastawione na umiarkowany wysiłek przy jednoczesnym wydatkowaniu energii. Już nie tylko ćwiczenia rehabilitacyjne, pilates i joga dla seniorów są trendy, także trening w tanecznym tempie do muzyki, staje ważnym elementem wielu ćwiczeń. Ćwiczenia poprawiają uwapnienie i wzmacniają układ kostny. Zwiększają również zakres ruchomości stawów, co pomaga łatwiej wykonywać wiele codziennych czynności. Rozgrzewka i trening to także podstawa dla sprawnego kręgosłupa. Mięśnie podczas ćwiczeń są lepiej dotlenione, a więc sprawniejsze, dlatego skuteczniej podtrzymują kręgosłup.

W gimnastyce dla osób starszych nie należy stosować ćwiczeń w pozycjach głową w dół, zeskoków z większych wysokości oraz statycznych ćwiczeń siłowych.

 Pomyślne starzenie się to :

  1. Uzyskanie zadowalającego stanu zdrowia
  2. Utrzymanie niezależności finansowej
  3. Utrzymanie więzów rodzinnych
  4. Możliwość samorealizacji

  Aktywność fizyczna seniora to: 

 – Aktywność rekreacyjna - ukierunkowana na zdrowie

 – ukierunkowana na zdrowie

 – Aktywność prewencyjna - ukierunkowana na prewencję chorób

 – Aktywność leczniczo – rehabilitacyjna - spokojnym krokiem do lepszej formy

Program treningowy osób starszych powinien oddziaływać na trzy podstawowe elementy sprawności fizycznej:

  1. poprawę wytrzymałości
  2. zwiększenie siły i masy mięśniowej
  3. zwiększenie gibkości i poprawę koordynacji ruchowej

W zakresie rozwoju wytrzymałości, korzystna forma ruchu są różne ćwiczenia aerobowe, takie jak marsze, biegi, jazda na rowerze, pływanie, Nordic Walking itp. Ćwiczenia tego typu powinny być wykonywane przynajmniej 3-4 w tygodniu, przez okres 20-40 min. Nacisk powinien być położony zawsze na proste formy ruchowe, by aktywność wiązała się z relaksem, zabawą i przyjemnością.

Poprawę siły i masy mięśniowej można zyskać dzięki ćwiczeniom z obciążeniem. Powinny być wykonywane 2 razy w tygodniu po 20 min i zawierać zestaw wielu ćwiczeń angażujących różne grupy mięśniowe. Ćwiczenia siłowe powodują obniżenie spoczynkowego ciśnienia tętniczego, działają korzystnie na wzrost masy i siły mięśniowej oraz poprawiają gęstość i strukturę kości, zapobiegając osteoporozie

W zakresie usprawnienia koordynacji ruchowej pomocne mogą być ćwiczenia  rozciągające i gimnastyczne, które powinny być wykonywane codziennie (5-10 min), najlepiej rano.

Wiele osób starszych posiada duże opory do uczestnictwa w zajęciach sportowych, dlatego niezwykle ważną rolę w motywowaniu oraz umacnianiu cierpliwości i systematyczności mogą odegrać zajęcia grupowe. Warto wiec nakłonić rodzinę, lub przyjaciół do wspólnych ćwiczeń. Obecnie propaguje się tzw. sport w grupie czy rodzinie, polegający na wspólnym uprawianiu gier i zabaw ruchowych. Jest to godna polecenia forma czynnego odpoczynku, gdyż starszy człowiek w otoczeniu najbliższej grupy/rodziny nie czuje się skrępowany mniejszą sprawnością fizyczną.

Zadaniem gimnastyki w wieku starszym jest podnoszenie stanu zdrowia, zachowanie sprawności fizycznej i ogólnej aktywności życiowej oraz wyhamowywanie procesów inwolucyjnych.

Racjonalne stosowanie ćwiczeń fizycznych w wieku starszym skutecznie przeciwdziała procesom starzenia się oraz umożliwia podtrzymywanie sprawności ruchowej, tak niezbędnej w wieku podeszłym w życiu codziennym, co także wywiera korzystny wpływ na sferę psychiczną

Skip to content