Tydzień rozpoczęliśmy od badania słuchu naszych mieszkańców, które zostało przeprowadzone dzięki uprzejmości Pani Moniki Rzepy, Kierownika Firmy Geers w Rzeszowie.

Na podstawie audiogramu Pani Protektyk Słuchu określiła stopień niedosłuchu, sprawdzała aparaty słuchowe, których nasi Seniorzy używają i udzieliła wszystkim badanym konsultacji.
Skip to content