Cudzoziemcy z Francji

Pomysł zaproszenia gości z zagranicy pojawił się spontaniczne, a takie projekty zawsze są dla naszych Mieszkańców miłą niespodzianką i ciekawym przeżyciem. Na początku roku 2020 zagościli u nas czarnoskórzy przesympatyczni Goście z Francji. 

Integracja międzykulturowa
Spotkanie międzykulturowe w Domu seniora

Spotkanie z cudzoziemcami dla seniorów to jedyna okazja dla Nich do zobaczenia na żywo ludzi o innym kolorze skóry, mówiącym w innym języku, zachowaniu, o innej kulturze, oraz tradycjach. Niektórzy Seniorzy przez całe swoje życie nie mieli sposobności do spotkania się z cudzoziemcem.

Integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa

Wbrew pozorom osoby starsze są bardzo otwarci i ciekawi ludzi o innym kolorze skóry i innym języku. Tym bardziej, że w innych kulturach podejście do osób starszych jest zbliżone do naszego rodzimego czyli więzy rodzinne są bardzo ważne, a seniorzy są grupą szczególną, właściwie świętością.

Spotkanie międzykulturowe w Pogodnej Dolinie

Taka międzypokoleniowa i międzykulturowa integracja najlepiej odbywa się podczas wspólnych spotkań, na których uczestnicy mają możliwość opowiadania swoich historii, wyjaśniają obyczaje i tradycje. Kontakty między polskimi seniorami i cudzoziemcami pozwalają też obalić wiele stereotypów. To same osoby starsze tłumaczą sobie, że rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, nie poddają się medialnej narracji i zdają sobie sprawę, że życie nie jest czarno-białe. Wiadomo, że najważniejsza w obalaniu stereotypów jest rozmowa. 

Aktywizacja społeczna

Spotkanie międzykulturowe w Pogodnej Dolinie

Oprócz wymiany międzykulturowych i międzypokoleniowych doświadczeń, dużą zaletą spotkań jest to, że dzięki nim uczestnicy – zarówno seniorzy, jak i cudzoziemcy – się aktywizują. Osoby starsze generalnie są na szczęście bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju nowości i przejmują się tym, co dzieje się dookoła. Wbrew pozorom jest to pokolenie o otwartym umyśle i bardzo tolerancyjne, warto więc, aby ten potencjał wykorzystać do poszerzana horyzontów naszych seniorów, a przy okazji otwierać na nowe doświadczenia, ludzi, kultury.

Integracja wydaje się być podstawą funkcjonowania społeczeństw. Zależy od niej jakość życia w praktycznie każdej grupie społecznej. Dla seniorów integracja miewa szczególne znaczenie. Niemniej, należy podkreślić, że jej potrzeba jest bardzo zindywidualizowana i u każdego ma inne nasilenie. Niektórzy przez całe życie są samotnikami z wyboru. Większość osób woli jednak przynależność do pewnych grup. Kończąc aktywność zawodową, będąc coraz bardziej ograniczanym kondycją fizyczną, osoba starsza stopniowo separuje się od społeczeństwa. Ma to negatywny wpływ na jej stan psychiczny i emocjonalny, a pośrednio wpływa również na stan fizyczny. Jakie znaczenie ma integracja społeczna oraz jak zadbać o to, by senior pozostawał pełnoprawną częścią społeczeństwa i jego poszczególnych grup nie odczuwając izolacji powodowanej wiekiem?

Integracja społeczna
Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym to duża wartość dla większości osób w każdym wieku. Poczucie integracji daje świadomość przynależności, co zwykle podnosi poczucie własnej wartości i niweluje wrażenie osamotnienia. Starsi często boją się zarówno samotności, jak i poczucia bycia niepotrzebnym. Integracja społeczna pomaga im tego uniknąć. Choć wydaje się, że seniorzy, którzy chcą się integrować, po prostu będą to robili, a ci, którzy wolą życie samotnicze – pozostaną w domu, to sprawa nie jest taka prosta. Istnieje bowiem grupa osób, które tak dotkliwie odczuwają samotność, że brak bratniej duszy jeszcze bardziej hamuje ich przed uczestnictwem w życiu większej grupy, mimo że tego pragną. Tęsknota za integracją przy jednoczesnym unikaniu wyjścia z domu może być np. objawem stanów depresyjnych. To dlatego warto zachęcać seniora do aktywności społecznej, np. proponując mu swoje towarzystwo lub podsuwając propozycje skorzystania z ofert placówek organizujących zajęcia dla osób w tej kategorii wiekowej. Jeśli kilkukrotnie zdecydowanie odmówi, można uznać, że naprawdę jest typem samotnika. Zawsze jednak warto spróbować, ponieważ brak integracji przy jej wyraźnym odczuwaniu ma fatalne skutki dla psychiki. Daje silne poczucie odtrącenia, nieprzydatności, a co za tym idzie, ogólnego bezsensu.

Skip to content