10 września 2023

Ulmowie. Błogosławiona rodzina

Ulmowie. Błogosławiona rodzina.
Dzisiaj wszystkie nasze oczy i myśli skierowane są w kierunku Markowej, gdzie przebiegają uroczystości beatyfikacyjne rodziny Ulmów, którzy zginęli 24 marca 1944r. za ukrywanie Żydów.
Męczeńska smierć Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z ich siedmiorgiem dzieci jest niezwykłym świadectwem odwagi i wiary w trudnych czasach.
Dziś wspominamy ich heroiczną postawę i ofiarę, którą złożyli za dobro drugiego człowieka. Narażając swoje życie Ulmowie kierowali się przykazaniem miłości bliźniego.
Módlmy się za tę niezwykłą rodzinę i niech ich przykład będzie dla nas wszystkich źródłem inspiracji do działania na rzecz miłości , solidarności i pokoju.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content