22 września 2020

Wznowienie odwiedzin

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że na podstawie pozytywnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie od dnia 21.09.2020 r. będą możliwe odwiedziny w Domu Seniora Pogodna Dolina.

Od dnia 16.09.2020 r. wszystkich zainteresowanych zapraszamy do telefonicznej rezerwacji terminu odwiedzin.

Rezerwacje pod numerem telefonu: 17 871 93 08 w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.

Procedura odwiedzin Mieszkańców Domu Seniora Pogodna Dolina w Siedliskach podczas pandemii COVID-19

Odwiedziny mogą się odbywać w dniach roboczych - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 12:30. Maksymalny czas odwiedzin to 45 min., a ilość osób odwiedzających nie więcej niż dwie.

Odwiedziny odbywać się będą przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, pod nadzorem pracownika Domu Seniora, z zachowaniem prawa do prywatności.

Odwiedzający będą umawiani przez pracowników Domu Seniora na podstawie sporządzonego harmonogramu w odstępach minimum 30 minutowych.

Jako miejsce odwiedzin wyznacza się dziedziniec Domu Seniora, na dwóch przeciwległych ławkach, oddalonych od siebie na bezpieczną odległość, znajdujących się w pobliżu „warzywniaka”. Alternatywnym rozwiązaniem będzie umieszczenie Mieszkańca Domu w oknie balkonowym pokoju na piętrze budynku, co umożliwi spotkanie z osobą pozostającą na placu dziedzińca. W razie niesprzyjającej pogody zostanie przygotowane i wyznaczone miejsce odwiedzin na terenie Domu – specjalnie przygotowane (z zachowaniem zasad sanitarnych), oznaczone i odseparowane miejsce z bezpośrednim wejściem przez boczne drzwi od wejścia głównego na dziedzińcu (nieuczęszczane przejście ze świetlicy dla rodzin do prawego skrzydła budynku).

Przed wejściem odwiedzających na teren, wyznaczony pracownik za zgodą osoby odwiedzającej dokona pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego oraz dezynfekcję dłoni środkiem na bazie alkoholu. 

Niewyrażenie zgody na pomiar temperatury uprawnia Dom Seniora do zakazu wstępu osoby na teren Domu.

Każdy odwiedzający przed spotkaniem z Mieszkańcem będzie zobowiązany do zapoznania się z procedurą odwiedzin i do stosowania jej w trakcie odwiedzin.*

Każdy odwiedzający przed odwiedzinami zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie przebywa na kwarantannie, nie miał kontaktu z osobą zakażoną, nie ma pozytywnego wyniku na COVID-19, oraz nie ma objawów choroby zakaźnej.

Zakazuje się wstępu na teren Domu Seniora osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej lub miał kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub będącą w kwarantannie w okresie ostatnich 14 dni.

Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający jak i Mieszkaniec zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego w szczególności zachowania odstępu 2 m, używania maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych.

W trakcie odwiedzin zabrania się spożywania napojów oraz posiłków.

Po zakończonych odwiedzinach rękawice jednorazowe powinny być wyrzucone do kosza znajdującego się w pobliżu miejsca odwiedzin, a powierzchnie dotykowe w tym m.in. stół i krzesła zdezynfekowane przez osoby do tego wyznaczone.

Nie stosowanie w trakcie spotkania procedury odwiedzin będzie skutkowało wcześniejszym zakończeniem odwiedzin i brakiem możliwości skorzystania z kolejnej wizyty do odwołania.

Paczki przyniesione przez odwiedzających będą przekazywane wyznaczonemu pracownikowi przed wizytą z Mieszkańcem i pozostaną na kwarantannie przez okres 48 godzin, po tym okresie będą przekazane Mieszkańcowi.

Dyrektor Domu Seniora może w każdej chwili zawiesić możliwość odwiedzin w przypadku gdy uzna, że ryzyko zachorowań jest zbyt wysokie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content