15 kwietnia 2022

WIELKI PIĄTEK

"Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem :Eli, Eli, lema sabachthani, to znaczy :Boże mój, Boże mój czemuś Mnie opuścił" - (Mt 27, 46).
Wielkopiątkowe oglądanie "Pasji".
Liturgia Męki Pańskiej i adoracja krzyża.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content